Wolontariusze z Czech na Warmii i Mazurach

post on Lipiec 16th, 2014
Posted in Stowarzyszenie Tags: , , ,

Od 15 czerwca do 5 lipca 2014 r. na Warmii i Mazurach gościliśmy dwójkę wolontariuszy z Czech. Wizyta odbywała się w ramach projektu pt. „Aktywni seniorzy bez granic”, w partnerstwie z Fundacją „Żywa Pamięć” w Czechach. Projekt realizowany jest w akcji programu sektorowego Grundtvig – Projekty Wolontariatu Seniorów. Jest to inicjatywa, realizowana ze środków Komisji Europejskiej. Obejmuje ona system dofinansowania projektów realizowanych przez lokalne organizacje w dwóch krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”.

Czescy wolontariusze to sympatyczne małżeństwo – Hana i Leos.

Wolontariusze na co dzień mieszkają w górskiej miejscowości Czeska Trebova, która położona jest niedaleko granicy z Polską. Dotychczas wolontariusze mieli doświadczenie w działaniach związanych z ekologią i ochroną środowiska m.in. pomagali podczas odbudowy  starego młyna, w którym obecnie znajduję się Centrum edukacji ekologicznej, oraz dbają o zieleń i przyrodę znajdującą się w okolicy.

Motywacją do wzięcia udziału w wymianie,  była dla nich chęć świadczenia wsparcia w zupełnie innym obszarze wolontariatu, jakim jest pomoc społeczna i praca z ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi, chcieli również poznać piękno przyrody naszego regionu, jakże odmiennej od ich górzystego krajobrazu.

          Wolontariusze swój pobyt na Warmii i Mazurach rozpoczęli od Braniewa, gdzie przez 3 dni intensywnie pomagali lokalnej społeczności m.in. zajmowali się podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej, na zorganizowanym przez Federację FOSa pikniku dla dzieci i młodzieży ze szkoły w Lipowinie przygotowali czeskie potrawy, brali też udział w segregacji zebranych dla chorej dziewczynki nakrętek. Uczestniczyli także w prezentacji swojej kuchni dla uczniów szkoły zawodowej w Braniewie. Przyszli kucharze, pod okiem wolontariuszy, mieli okazję zdobyć doświadczenie w przyrządzaniu typowego czeskiego specjału jakim są knedliki.

Kolejny tydzień wolontariusze spędzili w Orzyszu, gdzie uczestniczyli w obchodach Bożego Ciała, zwiedzali miasto z miejscowym „przewodnikiem”, pomagali w pracach domowych i podawaniu posiłku seniorce chorej na Parkinsona, przygotowywali artykułu o sytuacji seniorów w Czechach dla magazynu Generacja, pracowali wraz z młodzieżą w środowiskowej świetlicy „Kajak”

Na początku drugiego tygodnia wolontariusze  uczestniczyli w Forum Inicjatyw Lokalnych w Zalesiu koło Barczewa. Brali aktywny udział w panelu dyskusyjnym  na temat sytuacji osób w wieku 50 + na runku pracy, dzielili się swoimi doświadczeniami, a także spostrzeżeniami dotyczącymi ofert edukacyjnych skierowanych do tej grupy osób w Czechach.

Ostatnie 10 dni pobytu spędzili w Olsztynie angażując się w działania proponowane przez Federację FOSa.  Prezentowali  swoją kulturę, historię, opowiadali o swoim mieście dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej  „Kombatant”,  Domu Pomocy Społecznej dla Cukrzyków, zorganizowali spotkanie integracyjne dla seniorów i wolontariuszy z projektu Strażnicy Pamięci na które przygotowali swoje czeskie specjały m.in. „pomazanky”. Pomagali osobom niepełnosprawnym w pracach artystycznych w powstającej spółdzielni socjalnej „Humanus”.

We wszystkich miejscach, w których byli, oferowali potrzebującym mnóstwo swojego uśmiechu i życzliwości. Pożegnanie było trudne gdyż Czechom bardzo się u nas podobało.

Kolejny przyjazd tym razem czwórki wolontariuszy jest planowany na przyszły rok.

Podsumowanie akcji zbiórki pieniędzy „Na rzecz Grzegorza”

post on Czerwiec 9th, 2014
Posted in Stowarzyszenie Tags: , , ,

Na podstawie decyzji Starosty Braniewskiego Znak Zk.5311.5.2014 z dnia 22.04.2014 Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń ” w Braniewie przeprowadzała zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na pomoc finansową w leczeniu choroby nowotworowej Grzegorza Lewko (zakup leków , pokrycie kosztów leczenia , dojazd do szpitala itp.). Zbiórka rozpoczęła się z początkiem maja i trwała do 15 maja 2014.

Czytaj resztę artykułu >>

Aktywne chórzystki

post on Grudzień 20th, 2013
Posted in Stowarzyszenie Tags: , ,

W ramach drugiej edycji projektu:”Senior – aktywność poprzez edukację” można: ćwiczyć, tańczyć, pływać a nawet śpiewać. Zajęcia chóru prowadziła  instruktor śpiewu Dorota Adamkiewicz. Chór seniorek śpiewa piosenki znane, lubiane, łatwo wpadające w ucho. Wiele pań ma ładne głosy. Gdy były dorosłe nie miały możliwości kształcenia głosu i prezentowania swoich możliwości. Znalazły na to czas na emeryturze.  Seniorki  są często zapraszane na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. I tak śpiewały: na inauguracji drugiej edycji projektu ”Senior – aktywność poprzez edukację”, inauguracji Roku Kulturalnego w Braniewskim Centrum Kultury, śpiewały do tekstów Tuwima oraz na gali  podsumowującej drugą edycję  projektu „Senior – aktywność poprzez edukację”.

Czytaj resztę artykułu >>

Spotkanie podsumowujące projekt Inwestuj w siebie- reintegracja zawodowa i społeczna

post on Grudzień 20th, 2013
Posted in Stowarzyszenie Tags: , , ,

Projektu Inwestuj w siebie- reintegracja zawodowa i społeczna dobiega końca. Z tej okazji 17 grudnia w Kętrzynie i Bartoszycach a 18 grudnia w Braniewie odbyły się spotkania podsumowujące jego dwuletnią realizację. Podczas spotkania przedstawione zostały osoby które ukończyły projekt, działania oraz efekty osiągnięte w wyniku jego prowadzenia. Uczestnikom na koniec wręczono portfolio zawierające opinie przedstawicieli placówek, w których uczestnicy realizowali praktykę zawodową, opiekunów poszczególnych grup oraz doradcy zawodowego. Portfolio z pewnością będzie stanowiło mocny atut podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Czytaj resztę artykułu >>

Symfonia Kolęd

post on Grudzień 18th, 2013
Posted in Stowarzyszenie Tags: , , ,

W ramach projektu Senior –aktywność poprzez edukację dnia 18.12.2013 grupa seniorów uczestniczyła  w koncercie pt. ,, Symfonia kolęd‘’, który odbył się w Braniewskim Centrum Kultury. Był to niezwykle nastrojowy wieczór najpiękniejszych kolęd w wykonaniu doskonałych artystów jak Kasia Moś i Andrzej Lampert. Solistom przygrywała Elbląska Orkiestra Kameralna. Koncert zakończył się wspólnym z artystami śpiewaniem kolęd.

Pomagamy!

post on Grudzień 18th, 2013
Posted in Stowarzyszenie Tags: , ,

Uczestnicy  projektu Senior –aktywność poprzez edukację w ramach wolontariatu przygotowali i zawieźli świąteczne paczki dwóm rodzinom z Braniewa. Pierwszym etapem było zebranie wywiadu środowiskowego w MOPS. Tam podano nam adresy 2 rodzin: matek samotnie wychowujących dzieci. Dla pierwszej rodziny, w której  matka wychowuje dwóch synów w wieku: 15 i 17 lat,  Zakupiono nowe kołdry,  proszek do prania, żywność, słodycze oraz zebrano rzeczy używane w dobrym stanie. Gdy spotkaliśmy się z rodziną, pani aż popłakała się z radości i wdzięczności,  że taką pomoc otrzymała.
Następna rodzina to pani wychowująca samotnie  pięcioro dzieci w wieku od 2 do 14.  lat. Tu podobnie zakupiliśmy kołdrę , poduszkę, pościel, duży proszek do prania , żywność , słodycze, ubranka dla dzieci oraz zabawki. Dzieci i matka  były bardzo zadowolone z otrzymanych prezentów. Po akcji zgodnie ustaliliśmy widząc radość obdarowanych, iż taka pomoc będzie cykliczna.