Tag Archive: środowiskowa

Szkolenie – opieka środowiskowa

Mariusz Szacht post on Listopad 25th, 2013
Posted in Stowarzyszenie Tags: , ,

Opiekunka środowiskowa niesie pomocy i wsparcie przewlekle chorym w ich domach. Opiekuje

się osobami samotnymi, niesamodzielnymi, które nie otrzymują dostatecznego wsparcia ze strony

rodziny lub najbliższego otoczenia. Opieka środowiskowa obejmuje również świadczenie pomocy w

codziennych czynnościach takich jak robienie zakupów, pranie, gotowanie, sprzątanie.

Uczestnicy projektu „Inwestuj w siebie-reintegracja zawodowa i społeczna” od 13 listopada biorą

udział właśnie w szkoleniu z zakresu opieki społecznej. W ramach zajęć mają szanse zdobyć

wiedzę m.in. z psychologii ogólnej i społecznej, psychopatologii, higieny osobistej oraz higieny

żywienia. Poznać zagadnienia z metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi czy metodyki

organizacji czasu wolnego. Uczą się również jak odpowiednio zarządzać budżetem domowym.

Zdobyte informację mogą wykorzystać nie tylko podczas opieki nad chorym, ale również w swoich

sprawach życia codzienna. Szkolenie jest realizowane w Bartoszycach, Braniewie i Kętrzynie i potrwa

do 29 listopada br.

Read the rest of this entry >>